SEMUA PELAJAR YANG AKAN MEMOHON KEMASUKAN KE DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA, SILA IKUTI ARAHAN BERIKUT