VISI

Peneraju Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Yang Unggul

MISI

Memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program yang berkualiti

falsafah

Pelajar-pelajar yang ada di kolej ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, rohani dan emosi, jasmani dan kemahiran. Peluang yang seluas-luasnya akan diberikan kepada pelajar–pelajar untuk mengembangkan potensi mereka dalam aspek-aspek tersebut. Peningkatan usaha yang berterusan mampu melahirkan pelajar–pelajar yang cemerlang.