PASARAN KERJA

70%

MELANJUTKAN PELAJARAN

20%

MENJADI USAHAWAN

10%